top of page

KÖPVILLKOR

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Yoga Hub Sjöstaden AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort/klippkort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort/klippkort distribueras.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet
Yoga Hub Sjöstaden AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Yoga Hub Sjöstaden AB om han/hon ångrat sitt köp.
Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan/tjänst tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig. Kunden får själv betala returkostnaderna när varor sänds tillbaka. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.
Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

 

3. Hälsotillstånd
Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Yoga Hub Sjöstaden AB.

4. Avtalstid och uppsägning
Yoga Hub Sjöstaden AB erbjuder medlemskap med bindningstid. Månadsmedlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

 

Följande är några av studions priser. Se alltid hemsidan för uppdaterade priser.
Månadsmedlemskap
Uppsägning av löpande månadsdebitering:

•    Full Membership – 3 månader Binding:     900 SEK/ månad

      3 månader uppsägningstid

*Tillfälligt erbjudande - 3 månader Binding: 690 SEK/månad

      3 månader uppsägningstid - Giltigt för nya medlemmar. 

*Tillfälligt erbjudande - 3 månader Binding: 590 SEK/månad

      3 månader uppsägningstid - Giltigt för nya medlemar.

*Tillfälligt erbjudande - 6 månader Binding: 590 SEK/månad

      6 månader uppsägningstid - Giltigt för nya medlemmar.


•    Annual Membership 12 Months:   9500 SEK

•    Membership 3 Months:         2800 SEK

•    Membership 4 Months:         3700 SEK

•    Membership 6 Months:         5500 SEK

I samband med teckning utav något av ovanstående medlemskap tillkommer även en startkostnad om 0 SEK.
Månadsmedlemskap debiteras månadsvis i förskott.
Begäran om uppsägning skickas till info@yogahub.se och avslutas 3 eller 6 månader efter att en bekräftelse skickats tillbaka till kunden.
Annual membership debiteras en gång i samband med köpet.

Klippkort

•    Klippkort / Class Pack x 15:     3100 SEK giltigt 180 dagar.
•    Klippkort / Class Pack x 10:     2200 SEK giltigt 150 dagar.
•    Klippkort / Class Pack x 5:     1300 SEK  giltigt 60 dagar. 

GravidYoga / Pregnancy Yoga ges som en 6 veckors kurs och kostar 2000 kr/kurs. Varje tillfälle är ca. 90 minuter och lärare kan variera.

Drop-in av samtliga klasser kostar 280 kr tillfälle (Ej kurser).
Medlemskapet betalas i förskott (pengarna dras direkt ifrån kundens kort / swish vid köp) och är giltigt tills samtliga klipp har förbrukats eller till medlemskapet gått ut.

5. Prisändringar
Yoga Hub Sjöstaden AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

6. Avstängning vid utebliven betalning
Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning
Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.
Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Yoga Hub Sjöstaden AB konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Yoga Hub Sjöstaden AB rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och i förekommande fall, kostnader för inkasso samt administration.


8. E-handel
För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter:

Frysning gäller INTE vid köp av klippkort eller rabatterade månadsmedlemskap. Helårsbetalda, 6 månader, 4 månader och 3 månader medlemskap kan INTE frysas mot betalning. 
Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap (800 eller 900 kr/månaden) under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 3 månader. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. 3 månader efter beräknad nedkomst. ​
Frysning av medlemskap (900 kr/månaden) vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 90 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg.

En frysning av medlemskap (900kr/månaden) med autogiro kan vara i max 3 månader och kostar 200 kronor.

Giltiga intyg:
Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt
Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@yogahub.se.

10. Ändring av kundens personuppgifter
Kunden skall omgående underrätta Yoga Hub Sjöstaden AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Yoga Hub Sjöstaden AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall
Yoga Hub Sjöstaden AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

12. Praktiska ändringar, registrering, bokning och avbokning
Yoga Hub Sjöstaden AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via mail.

Studion öppnar alltid 15 till 10 minuter före pass.

Registrering bokning och avbokning av pass sker via appen WondR alt. hemsidan www.yogahub.se

Avbokning sker alltid senat 90 min. före bokade pass.

Avbokning av morgon pass (kl.06.00 -11.00) sker alltid dag före passet senast kl. 21.00.

Avbokning som sker av kund betalas ej tillbaka. 13. Kundregister i databas
Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Yoga Hub Sjöstaden AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

14. Medgivande
Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Yoga Hub Sjöstaden AB för överföring till denne.

15. Annan betalare
Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

16. Doping
Yoga Hub Sjöstaden AB förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Yoga Hub Sjöstaden AB. Ingen återbetalning sker.

17. Cookies
Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

bottom of page