top of page

KINSTRETCH

Yoga Hub Sjöstaden är den enda studio i Sverige med certifierad Kinstretch expert. Pass på och gå på en av klasserna som Luke  Bennet Warner håller på Yoga Hub.

KINSTRETCH ger dig förbättrad rörlighet med maximal kroppskontroll. Genom Kinstretch tränar du aktiv ledrörlighet vilket gör dig mer stabil och bättre rustad mot skador. Du får mer användbar mobilitet och därmed fler valmöjligheter i dina rörelsemönster vilket du har glädje av i annan träning och i din vardag.

 

Kinstretch ökar förutsättningarna för att du ska kunna göra det du vill. Det ersätter varken din yoga, din löpning eller ditt styrkelyft – målet är att skapa bättre förutsättningar för all rörelse. Genom Kinstretch förbereder du kroppen att bättre lyckas i de utmaningar den ställs inför.

 

En Kinstretchklass startar alltid med en rörelsebaserad självdiagnos för att få en överblick av ledernas utgångsläge. Därefter tränar vi specifika områden av kroppen för att utmana och förbättra lederna. Vi tränar i olika positioner med lederna i varierande lägen – alltid utifrån de egna förutsättningarna.

bottom of page